Robin McKenzie
Robin McKenzie
Metoda McKenzie

Czym jest metoda Mckenzie

Metoda McKenzie to system działań diagnostycznych i terapeutycznych znajdujących zastosowanie w przypadku leczenia bólu kręgosłupa i kończyn. Jest ona obecnie znana również jako metoda MDT (Mechanical Diagnosis and Therapy) Powstała ona w latach pięćdziesiątych XX wieku, a jej twórcą jest Robin Anthony McKenzie, terapeuta pochodzący z Nowej Zelandii.

Obecnie, po 50 latach metoda McKenzie stała się jednym z najbardziej uznanych sposobów diagnostyki i rehabilitacji kręgosłupa. Dalszy jej rozwój gwarantują Instytuty McKenzie’go odpowiedzialne za pracę naukową i dydaktykę: Międzynarodowy Instytut McKenzie (McKenzie Institute International) mieszczący się w USA oraz Instytuty krajowe w wielu państwach całego świata, w tym w również w Polsce.

Praktykę leczniczą z pacjentami mogą prowadzić terapeuci, którzy w jednym z Instytutów odbędą kilkuetapowy kurs zakończony międzynarodowym egzaminem uwierzytelniającym. Na terenie naszego kraju kursy i egzaminy takie przeprowadzana Instytut McKenziego Polska mieszczący się w Poznaniu, założony i prowadzony przez dr Tomasza Stengerta.

Najważniejszym wyróżnikiem tej metody jest stworzenie pacjentom możliwości panowania nad własnym ciałem, tj. samoleczenia i zapobiegania nawrotom Terapeuta uczy pacjenta nie tylko odpowiednich ćwiczeń ale także zachowań pozwalających zapobiegać bólowi oraz radzić sobie w przypadku jego nagłego powrotu.

Bardzo cenną dla pacjenta i wielokrotnie potwierdzoną wartością metody jest precyzyjna diagnostyka. Wykwalifikowany terapeuta McKenzie ma możliwość przeprowadzenia bardzo dokładnej diagnozy i ustalenia źródła pochodzenia bólu, o ile źródło to ma charakter mechaniczny. Ponieważ w wielu przypadkach jest to diagnoza precyzyjniejsza od tej, którą można uzyskać za pomocą metod obrazowych (takich jak Rtg, rezonans itp.), coraz powszechniejszą tendencją w wielu krajach (Niemcy, USA, Kanada) jest stosowanie diagnostyki McKenzie jako obowiązkowego uzupełnienia metod obrazowych.

Metoda McKenzie przeznaczona jest dla pacjentów z bólami o pochodzeniu kręgosłupowym z odcinków szyjnym, piersiowym, lędźwiowym, oraz bólami kończyn.

Celem terapii McKenzie jest
  • ograniczenie bólu aż do jego likwidacji
  • szybkie przywrócenie pełnej funkcji kręgosłupa
  • zapobieganie nawrotom
  • edukacja pacjenta
Celem uzyskania szerszych informacji na temat metody McKenzie, jej założyciela, jak również kursów dla terapeutów zachęcam do odwiedzenia stron Instytutu McKenziego Polska.